Rämma Fäbodlag

Styrelse, kontakt

Kontakt med föreningen

rammafabodlag@rammafabodlag.se

www.facebook.com/rammafabod/

 

Rämma fäbodlag

Lukkuhusvägen 7

796 91 Älvdalen

Rämma Fäbodlag har, som alla föreningar, aktiva och hjälpsamma medlemmar. Vi har naturligtvis också en styrelse, med många funktionärer som arbetar för vårt gemensamma mål. Styrelsens ordförande är Jan Norell.  Nedan kan du se vilka de övriga är, styrelse och andra funktionärer för Rämma Fäbodlag.

Styrelsen Rämma Fäbodlag Ordinarie

Jan Norell, ordförande. jan.norell@besparingen.com

Maria Larsson, kassör.

Anita Järlerud, sekreterare. a.jerlerud54@gmail.com

Göran Larsson. goran@knutsbygg.se

Bengt Larsson, 070 255 29 20, info@mc-racing.se

Martin Andersson. martinandersson346@gmail.com

Johan Barke. johanbarke@outlook.com

Ersättare

Anna Dahlberg, suppleant 073 964 08 19

Rolf Persson, 073 100 36 68, rolfpersson@outlook.com 

Festkommitté

Alli Quicker, 0251-418 26, 070 458 96 58, alli.q@hotmail.com

Jan Eriksson, 070 523 73 37, ramma.k@hotmail.com

Majken Estenberg. monica_estenberg@hotmail.com

Olle Marcus. olle.marcus@outlook.com

Josefina Estenberg. estenbergjosefina@gmail.com

Margareta Lütz,

Revisorer

Linda Estenberg,

Bertil Hedman,

Revisorssuppleant

Ewa Peterson, 070 719 21 98 ewapeterson@hotmail.se