Rämma Fäbodlag

Styrelse, kontakt

Kontakt med föreningen

rammafabodlag@rammafabodlag.se

www.facebook.com/rammafabod/

 

Rämma fäbodlag

Lukkuhusvägen 7

796 91 Älvdalen

Rämma Fäbodlag har, som alla väl fungerande föreningar, aktiva och hjälpsamma medlemmar. Vi har naturligtvis också en väl fungerande styrelse, med många funktionärer som arbetar för vårt gemensamma mål. Styrelsens ordförande är Håkan Estenberg.  Nedan kan du se vilka de övriga är, styrelse och andra funktionärer för Rämma Fäbodlag.

Styrelsen Rämma Fäbodlag Ordinarie

Håkan Estenberg, ordförande,  070 257 93 17, hakan.estenberg@telia.com

Anna Dahlberg, vice ordförande 073 964 08 19

Margita Eriksson, kassör, 073 034 17 31, margita.eriksson@ovdalsmail.se

Bengt Larsson, 070 255 29 20, info@mc-racing.se

Harriet Sålder, 0251-102 11, 070-692 54 91, harriet.salder@gmail.com

Jens Backlund

Rolf Persson, 073 100 36 68, rolfpersson@outlook.com 

Roger Eriksson, 076 116 97 30, roger.eriksson@fortum.com

Ersättare

Lars-Olof Lindgren, 0241-108 50, 070 575 82 23, lars-o.lindgren@telia.com

Anders Barke, 070 541 85 32, anders.barke@ramma.se

Festkommitté

Alli Quicker, 0251-418 26, 070 458 96 58, alli.q@hotmail.com

Jan Eriksson, 070 523 73 37, ramma.k@hotmail.com

Peter de Souza, 070 524 40 30 peter@souza.se

Johan Johansson, 070 258 45 27 johanstra@outlook.com

Majken Estenberg

Rebecka Lysén

Olle Marcus

Revisorer

Britt-Marie Nyberg

Ewa Peterson, 070 719 21 98 ewapeterson@hotmail.se

Revisorssuppleant

Åke Leandersson, 070 364 76 10