Rämma Fäbodlag

Styrelse, kontakt

Rämma Fäbodlag har, som alla väl fungerande föreningar, aktiva och hjälpsamma medlemmar. Vi har naturligtvis också en väl fungerande styrelse, med många funktionärer som arbetar för vårt gemensamma mål. Styrelsens ordförande är Håkan Estenberg.  Nedan kan du se vilka de övriga är, styrelse och andra funktionärer för Rämma Fäbodlag. Ni i styrelsen uppmanas också att skicka in rätta uppgifter till Anders Barke, om något av nedanstående inte stämmer, och komplettera med de uppgifter som fattas, telefonnummer och e-postadress.

Styrelsen Rämma Fäbodlag Ordinarie

Håkan Estenberg, ordförande,  070-257 93 17, hakan.estenberg@telia.com

Kjell Andersson, vice ordförande, 070-315 09 86

Elisabet de Souza, sekreterare, 070-268 37 35, lisa.de.souzag@gmail.com

Margita Eriksson, kassör, 073-841 16 86, margita.eriksson@ovdalsmail.se

Madelene Persson, 073-075 40 77 maddepersson@live.se

Harriet Sålder, 0251-102 11, 070-692 54 91, harriet.salder@gmail.com

Krister Dahlrot, 0251-108 88, 070-649 45 52, solmada@telia.com

Anna Dahlberg, 073-964 08 19

Monica Leandersson, 070-360 02 81

Ersättare

Eva Johansson 0250-166 13, 070-760 73 07, evamariannjohansson@gmail.com

Lars-Olof Lindgren, 0241-108 50, 070-575 82 23, lars-o.lindgren@telia.com

Anders Barke, 070-541 85 32, anders.barke@ramma.se

Festkommitté

Anders Barke, 070-541 85 32, anders.barke@ramma.se

Alli Quicker, 0251-418 26, 070-458 96 58, alli.q@hotmail.com

Jan Eriksson, 070-523 73 37, jan.eriksson@ramma.se

Peter de Souza, 070-524 40 30 peter@souza.se

Marita Westling, 070-332 85 74, westling@hotmail.com

Johan Johansson, 070-258 45 27 johanstra@outlook.com

Revisorer

Annica Westling, 0251-419 95, annica.westling@swipnet.se

Ewa Peterson, 070-719 21 98 ewapeterson@hotmail.se

Revisorssuppleant

Åke Leandersson, 070-364 76 10