Rämma Fäbodlag

Medlemsskap

Bli medlem!

Betala in 100:-/person (medlemsavgift för 2019-2020) till: Rämma Fäbodlag

för den/de personer betalningen avser.

OBS! Mycket viktigt att du sparar kopian på inbetalningen, då det har  betalats in pengar för medlemsavgift utan att det står vem som betalt!.

Medlemsskap:
Som alla föreningar har vi en del administrationskostnader, porton m m. Genom att bli medlem visar Du att Du stödjer fäbodlagets arbete. Medlemsavgifterna används enbart för gemensamma aktiviteter inom Rämma Fäbodlag. Texten ovan visar hur Du gör för att bli medlem i Rämma Fäbodlag.