Rämma Fäbodlag

RÄMMA FÄBODLAG

Vid ett möte i Kåtilla bystuga under 2007, som bl a handlade om skötsen av Rämma fäbodar, aktualiserades frågan om ett fäbodlag. Efter diverse konstituerande möten bildades fäbodlaget år 2008.

För att få ut information till medlemmarna på ett snabbt och enkelt sätt har denna webbsida skapats. Genom att lägga ut handlingar, kallelser och protokoll här borde många sköna portokronor kunna sparas.

Ansvarig för den information som ligger här är styrelsen. Sidan är tänkt att fungera som ett informationsplank, där smått och gott om Rämma kan läggas ut till allmänt beskådande.
Hjälp till att hålla sidan levande!