Rämma Fäbodlag

Gårdar, Kartor

Gamla gårdar i Rämma
Spajkby
Ståpon
Finnby ”Finnby” efter systrarna Greta, Emma och Tilda. Greta var ”gammtkulla”, och bodde i ”vykortsstugan” i Finnby. Emma var gift med Per Kettisen. De bodde i en stuga strax söder om ”vykortsstuga”. Tilda var gift med Alfred Andersson. De hade stuga rätt över vägen från Emmas och Pers stuga. Detta var usprunget till Kettis i Rämma. Berättat av Greta Lindgren 081031.
Ullby
Kanstjit
Jannsby
Nissby
Kettis
Jäkobs
Auvby
Bönströms
Bouslby
Belas
Skourdby
Mitjol
Hjälms
Stummas
Sågby
Rämgård
Fnagg
Efter samtal med Greta Lindgren 2008-11-01. Nu behövs det bara att de placeras in rätt på någon karta också. Någon som kan?/AB