Rämma Fäbodlag

MINNESFONDEN

FÄBODLAGETS MINNESFOND

Familjen Holms begravningsbyrå ombesörjer minnesord till Rämmafonden, mot en administrativ avgift om 30 kr. Kontakta dem på telefon 0251-105 10, så ombesörjer de resten.

Så här ser hälsningsbladet för minnesfonden ut.

minnesfond