Rämma Fäbodlag

Festkommittén har haft möte.

Anders, · Kategorier: Uncategorized

Anteckningar från Rämma fäbodlags festkommittés möte i slogboden vid sjön 2016 03 27. Närvarande: Anders B, Jan E, Peter de S, Kerstin EG och Ulla Britt L. Vi träffades och planerade sommarens aktiviteter. Läs mer på Festkommitténs sida./AB