Rämma Fäbodlag

Uthyrning

Rämma Fäbodlag hyr ut dansladan vid båt-/badplatsen, vid Rämmasjön, för större eller mindre sällskap.

Fäbodlaget hyr också ut eldpallkojan vid Sågdammen. Läs mer om priser och villkor på särskilda sidor på denna webbplats.