Rämma Fäbodlag

Viktigt meddelande till medlemmar i Rämma fäbodlag

Mathias Eriksson, · Kategorier: Uncategorized

Styrelsen har i dag 2022-08-23 försökt genomföra ett konstituerande styrelsemöte. Vi har konstaterat att följande platser är vakanta:

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Vi har därför gett valberedningen i uppdrag att hitta kandidater. Tisdagen den 20 september skall vi ha ett arbetesmöte och hoppas att vi fått kandidater till dess.

Hittar vi inte kandidater återstår att lägga ner föreningen.